XE ĐIỆN BUGGY

XE ĐIỆN BUGGY

 Tham quan toàn cảnh Khu Du Lịch bằng xe điện buggy
- Loại xe buggy nhỏ/ lớn

Giá vé:

  • 30 phút : 150.000 đ/ xe buggy nhỏ -   mỗi xe tối đa từ 04 - 06 khách
  • 30 phút: 250.000 đ/ xe buggy lớn -  mỗi xe tối đa từ 08 - 12 khách

Tham quan khuôn viên Khu Du Lịch
Trẻ em phải có người lớn đi kèmNhững dịch vụ khác
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ