Teambuilding Bảo Hiểm AIA
  Teambuilding Bảo Hiểm AIA
Đêm ngoại hạng khởi động kinh doanh quý của văn phòng ga Khánh Hòa 3
  Đêm ngoại hạng khởi động kinh doanh quý của văn phòng ga Khánh Hòa 3
Cảnh Quan
  Cảnh Quan
Bảng Giá Dịch Vụ 2017
  Bảng Giá Dịch Vụ 2017
Dịch Vụ Bùn, Thảo Dược, Khoáng Nóng .
  Dịch Vụ Bùn, Thảo Dược, Khoáng Nóng .
Khu Tắm Hồ
  Khu Tắm Hồ
Vườn Thú Mini
  Vườn Thú Mini
Dịch Vụ Lưu Trú
  Dịch Vụ Lưu Trú
Dịch Vụ Spa
  Dịch Vụ Spa
Vườn Trứng
  Vườn Trứng
Thực Đơn Trăm Trứng
  Thực Đơn Trăm Trứng
Dịch Vụ Vận Chuyển
  Dịch Vụ Vận Chuyển
Vui Hè Trăm Trứng
  Vui Hè Trăm Trứng
Teambuilding
  Teambuilding
Trứng Thủ Công
  Trứng Thủ Công
Lửa Trại Làng LAK KON KU
  Lửa Trại Làng LAK KON KU
Kỷ Niệm Trăm Trứng 12-12-2015
  Kỷ Niệm Trăm Trứng 12-12-2015
Sản Phẩm Từ Bùn
  Sản Phẩm Từ Bùn
Sinh nhật Trăm Trứng 12-12-2016
  Sinh nhật Trăm Trứng 12-12-2016
Đồng đội Trăm Trứng
  Đồng đội Trăm Trứng
Hội Trại 26-03
  Hội Trại 26-03
Tết Đinh Dậu 2017
  Tết Đinh Dậu 2017
Diamond Bay Resort & Spa
  Diamond Bay Resort & Spa
Khu Du Lịch Trăm Trứng
Ms. Nguyễn Thu Hằng - Marketing Executive
Mr. Văn Ngọc Duy - Event Manager
Mr. Nguyễn Hữu Hoạt - Director of Sales
Hỗ trợ